Pan en tegellatten

De tengellatten lopen verticaal over het dak en worden bovenop het onderdak geplaatst. Er moet een goede verluchting zijn tussen onderdak en panlatten.

De panlatten lopen parallel met de nok en met elkaar. De afstand wordt bepaald door de gekozen pannen of leien.

Kies panlatten van een goede kwaliteit en gedrenkt. Voor details verwijzen we graag naar de richtlijnen van het WTCB, met name naar de Technische voorlichting nr. 175. Opbouw – uitvoering.